SLØG

Hvordan vi startet SLØG og slogshit.no

Først og fremst startet det høsten 2019 hvor jeg begynte å designe håndmalte klær. Jeg kjøpte inn en hel masse T-skjorter, bukser og gensere og begynte å designe på et bilderedigeringsprogram kalt Gimp. Deretter begynte jeg lage stensiler for å virkeliggjøre designene. Det var mye vanskeligere enn jeg først forestilte meg men mange likte resultatet som ble delt via Instagram. Ettersom fjerde semester på studiet begynte var det på tide å starte en nettside hvor disse klærne kunne bli solgt. Før hadde alt foregått via Instagram og betalinger samt kommunikasjon ble gjort direkte. Vi lære om forskjellige måter man kan designe nettbutikker i en forelesning hvor vi gikk gjennom blant annet Shopify. Vi endte derimot med å gå for nettsideløsnigen til Bigcartel. Vi designet en logo som vi plasserte som et repeterende bakgrunnsbilde og la til kontaktinformasjon for bedriften.

Når det kom til betalingsløsning ble alt dette enkelt opprettet gjennom Bigcartel uten noe krav om koding eller tilpasning fra vår side. Elementer kan enkelt flyttes på om ønskelig men alt er innenfor et visst rammeverk ettersom siden ikke er laget fra bunnen av.

SLØG is the word

For å spre ordet om det nyoppstartede merket benyttet jeg meg av mitt nettverk som delte link til instagramsiden via historier og innlegg på sine profiler. Etter noen dager hadde jeg over hundre følgere og herfra startet en mer organisk vekst som kom blant annet av videre deling av innlegg som folk hadde interesse av. Det ble delt mellom 1 og 2 innlegg i uken de første 2 månedene.

Den første og største utfordringen i starten av Sløg var mangel på kapital. For de nødvendige materialene og verktøyene krevdes det en stor sum penger og stipendet holdt ikke helt til. Dermed fikk vi hjelp av familie og venner når det kom til å låne nødvendige materialer og en del økonomisk støtte. En annen utfordring var all tiden som krevdes for å produsere håndlagde produkter. Et plagg tar opp mot 12 timer å lage fra design til ferdig produkt. Når disse produseres som «one of one» altså unike hver gang, blir dette en enormt tidskrevende prosess. Dermed ble prisingen også lagt ganske høy.

Responsen var derimot så god at dette fortsatte i noen måneder.

Burnout

Etter noen måneder med hardt arbeid var jeg utslitt og tom for motivasjon og inspirasjon til å holde på i det samme tempoet. Da startet samarbeidet med Victor og tanken om en blanding av håndlagde og masseproduserbare produkter. Ideen var å legge ut noen produkter med et unikt design som ikke var «one of ones». Altså plagg som lages mer enn et av. Da blir produkter mindre unikt men planen var fremdeles å lage et begrenset antall for å beholde noe av særpreget til klesplagget. Dette er basert på det menneskelige behovet om å ha noe som ikke alle andre har.

Digital strategi

stratos (hær) + agein (å lede)

Strategi er en betegnelse som først ble brukt for å beskrive militære operasjonsplaner. Strategi kan beskrives som en plan for hvordan man skal nå et mål. Altså hva er det som skal gjøres, og hvordan skal det gjøres. Strategi blir nå ofte knyttet opp mot bedrifter, hva deres mål er, og hva planen deres er for å oppnå økonomisk vekst. En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene man tar i bruk for å nå målet sitt. Et eksempel er markedføringsinitiativer som gjøres via digitale plattformer som google, Instagram og Facebook. Her er det gjerne knyttet opp mot en markedsføringsplan. En god digital strategi starter med en god grunnleggende forståelse av konkurransen på området og prediksjoner for fremtidig utvikling.

Vi vil med en digital strategi prøve å gjennomføre de mest effektive tiltakene, spesielt med tanke på ressursbruk. For å kunne gjøre dette er det nødvendig at vi er i stand til å måle hva slags resultater tiltakene våres har. En god måte å gjøre dette på er å bruke verktøy som Google Analytics for å identifisere ulike faktorer og årsakssammenhenger. Igjennom denne prosessen burde man hele veien se hvordan tiltakene man gjør påvirker omstendighetene for å så forbedre disse tiltakene.

Vi kan bruke Centric Digitals rammeverk for å definere hva en digital strategi burde innholde. (https://centricdigital.com/resources/digital-strategy/)

  • People: En digital strategi avhenger av de kombinerte ferdighetene til teamet. Det starter altså ikke i skyen men med personene og deres håndfaste evner.
  • Process: Definer tydlig og håndfast akkurat hva humankapitalen skal gjøre, hvordan de skal benytte deres ferdigheter og jobbe sammen for å skape en fullkommen strategi.
  • Platform: Etter Målene, personene og prosessene er på plass kan vi vurdere de ulike plattformene som behøves. «-Technology is the tool, not the driver.» Plattformene avhenger av bedriftens mål og kan inkludere dataanalysesystemer, servere, AI og mer.
  • Products: Når plattformen har blitt identifisert vil produktene som står for den digitale strategien bli identifisert. Det kan inkludere apper, klær og interaktive nettsider.
  • Channels: Når man har de digitale produktene blir spørsmålet hvordan disse produktene skal nå ut til forbrukerne. Hva slags kanaler vil best virke for å levere produktene til vår målgruppe? Dette kan være blant annet sosiale medier, nettsider og email og bør sammenfalle med målgruppens lokasjon.
  • Experience: Det er viktig å jage og opprettholde en tydelig visjon for vår ønskede brukeropplevelse. Finn ut om merkets visuelle komponenter er konsitent med det overordnede ønskede budskapet. Er merkets stemme autentisk? Vekkes det en positiv følelse hos forbruker ved referanse til merket?
  • Customers: Til syvende og sist handler alt om mennesker, både de som kjøper produktene, de som er oppmerksomhet på merket, og alle de ansatte. «An effective digital transformation also streamlines the experience of your employees, your vendors and suppliers, your partners and stakeholders.» Treff ALLE!

Hva slags digitale tiltak man tar avhenger i stor grad av bransjen, konkurranseforholdet og målgruppen. For en aktør som selger klær til ungdom vil de mest effektive tiltakene være annerledes fra en aktør som selger hagemøbler. Om man er aktøren som selger klær til ungdom vil man gjerne benytte seg av plattformer som unge er mest aktive på som Instagram, snapchat og youtube. Om man skal lage en digital strategi for å selge hagemøbler vil det derimot være andre plattformer som kan være mer attraktive. Da kan det være lurt å benytte seg av annonsering via for eksempel Facebook.

Disse varierende valgene beskrevet ovenfor er basert på en antagelse av hvilke plattformer som vil være mest effektive i en digital strategi. Når man gjøre slike antagelser er det spesielt viktig å kunne måle effektiviteten til tiltakene for å bekrefte antagelsene vi har. Selv om man har basert antagelsene på generell statistikk av markedet og målgruppene, er det ikke sikkert at tiltakene vil oppnå maksimal ytelse. Her kommer analyse av data inn og vi ser på hvordan tiltakene vi har gjort har endret verdiene vi måler. La oss si at vi har drevet en markedsføringskampanje på Instagram og Youtube for klær til ungdom. Vi ønsker å finne ut hva slags konversjonsrate disse plattformene har, for å vite hvordan vi skal allokere våre ressurser. Ved å benytte oss av funksjoner fra Google Analytics kan vi se hvor mange av de som kom til vår nettbutikk gjennom hver av plattformene. Vi kan også se hvem av brukerne som endte opp med å kjøpe produkter. La oss si at 300 personer kom til nettbutikken gjennom annonsene fra hver av plattformene mellom 1. og 30. Mai, og at vi brukte lik mengde ressurser på begge plattformene. 100 av disse kom fra Youtube og 200 kom fra Instagram. Av de som kom fra Instagram var det 4 personer som endte opp med å kjøpe et produkt, imens 15 av de som kom fra Youtube endte opp med å kjøpe et produkt. Konversjonsraten fra Youtube var altså betydelig høyere. Basert på denne analysen kan man velge å øke ressursene brukt på Youtube-kampanjer ettersom det har vist seg at brukerne her i større grad var villig til å kjøpe produkter. Om man velger å allokere mer ressurser til Instagram-annonsering er basert på denne analysen mindre effektivt om salg er målet. Om oppmerksomhet er målet er derimot Instagram mer effektivt.

It's Complicated (more than most people can understand)

Sluttord

Digital strategi kan høres komplisert ut men det følger noen grunnprinsipper. Vit hva du vil gjøre, vit hvorfor, prøv deg frem, analyser resultatene og forbedre strategien ytterligere. Strategi er som livet; det er komplekst og man kan ikke følge en formel hele veien, man må være tilpasningsdyktig og lære både av tapene og seirene. Så lenge man tør å stirre virkeligheten i hvitøyet har man en god sjanse til å lykkes.

OKR

OKR står for Objectives og Key Results og er et målsettingssystem som blir benyttet av flere store aktører blant annet Google. Verktøyet blir brukt for å skape bedre og mer oversiktlig målsetting og passe på at retningen det arbeides i ligger i takt med organisasjonens visjon. Å bruke OKR skaper enkle målbare mål for å illustrere fremgangen til et selskap

Objectives & Key Results (OKRs) - Productfolio

OKR startet hos IT-selskapet Intel og spredde seg videre gjennom andre Silicon Valley selskaper. Google startet å benytte OKR i 1999, sitt første år, hvor de startet med kun 40 ansatte. Vi vet nå hvordan deres utvikling har gått. Hvor stor rolle OKR hadde for Google er vanskelig å fastslå men om et så vellykket selskap velger å benytte seg av metoden lover dette verktøyet i alle fall godt.

Hvorfor OKR

En hovedforskjell fra andre planleggingsmetoder er at OKR gjerne blir evaluert, diskutert og omgjort ofte. En kan for eksempel gå gjennom sine OKR hvert kvartal, halvår eller ved annen ønskelig intervall. Å gå igjennom dette ofte kan føre til at man får en bedre oversikt på hva som må gjøres, hvordan man deligerer ressursene sine nå, og hva som burde forandres for organisasjonens beste. Dette kan føre til at organisasjonenen driver mer målrettet og får klart for seg hva som må gjøres, og hvor manglene ligger den dag i dag.

OKR, The Management Technique That Drove Google's Success (With ...

HOW 2 OKR

OKR sin struktur kan beskrives slik: Vi har et objektiv som måles av et sett av nøkkel resultater. Nøkkel resultatene er måleenhetene vi benytter oss av for å vise hvor langt vi er på vei mot objektivet. Vi har derfor flere nøkkelresultater som sammensettes for å i helhet beskrive vår vei mot objektivet på en så god måte som mulig. Key results benyttes numerisk og kan for eksempel være 6/10. Om et av nøkkelresultatene har en verdi som tilsier 6/10 vil det si at vi er litt over halvveis mot full oppnåelse av det enkelte nøkkelresultatet.

Objektiver burde beskrive hva man ønsker å oppnå slik at man ved et senere tidspunkt lett kan tyde om målet er nådd, eller at veien mot å nå objektivet er tydelig. Man bør derfor holde seg unna abstrakte ideer når man lager et objektiv. Å holde objektivet tydelig gjør det også enklere for alle i organisasjonen å holde seg på samme spor ettersom mindre abstraksjon gjerne fører til en mer lik oppfattelse hos enkeltindivider.

Som sagt er nøkkelresultatene numerisk definerte. De skal uttrykke graden av oppnåelse eller progresjon mot et mål eller delmål. Måling av progresjon eller oppnåelse kan ofte ende opp som irrelevant informasjon om det er subjektivt. Derfor benytter man seg av numeriske verdier men også nøkkelresultater som kan måles numerisk og derfor kan kvantifiseres.

Når man bruker OKR rådes det å lage objektiver som er vanskelige å nå. Om man ofte når målene er det sannsynlig at man ikke har vanskelige nok mål. Om man har mål som virkelig strekker kapasitetene sine kan dette føre til arbeid som samsvarer med de utstrekte målene. Et unormalt godt arbeids er ofte det som skal til i en tøff konkuransesituasjon og gode objektiver kan dermed støtte opp mot bransjekravene.

organisation | Feedster

OKR er for alle!

OKR er et verktøy som skal være tilgjengelig for hele organisasjonen. Dersom flere ledd tar del i OKR vil sjansen for bedre samspill øke. Det er viktig at alle er med på samme tankegang. Dette gjør det lettere for hver enkelt person å vite om handligene deres er riktige og nødvendige for organisasjonen. Om målene og progresjonen er tydelig vil det også gjøre det mer motiverende å jobbe ettersom handlingene kan føles mer meningsfylte når man vet hvorfor man gjør dem. Det at nøkkelresultatene er numeriske og målbare gjør det også mulig for hvert enkelt ledd i organisasjonen å se hva slags fremgang man gjør. Med det kan man unngå situasjoner hvor man føler at man står stille og at det ikke er noen fremgang i en repetitiv hverdag, forbeholdt at nøkkelresultatene faktisk ser en fremgang. Om det faktisk ikke er noen fremgang har man da ihvertfall en klarere oversikt over hvordan situasjonen er i dag og det tydeliggjør gjerne at en endring burde forekomme.

Siden man tydeligjør objektivene og nøkkelresultatene vil det gjerne også bli lettere med ansvarsfordeling. Dette gjør at enklere kan dele ut både pris og ris. Dette gjelder mellom teams men også hvert enkelt medlem. Organisasjonen kan dermed enklere ta grep for hva som burde belønnes og oppfordres og hva som burde bli droppet eller revaluert.

Nettbutikk på 30 dager

Et sammendrag av historien til Marius Schafferer og Ola Olsen

Begynnelsen

Marius og Ola satt i samme situasjon som årets DIG2103 elever og hadde i oppgave å starte en nettbutikk. De startet med en god innstilling og var klar for å gyve løs på noe de ikke hadde noe kunnskap om.

Det første forslaget deres var å lage merch til merket deres “Brisen”. Tankegangen bak dette var å selge noe som de selv kunne tenke seg å bruke. De hadde ingen erfaring med grafisk design men klarte å utforme en brukbar logo til merket sitt.

How It Works - Printful Order Cycle | Printful

Det tekniske

De hadde valget mellom Woo Commerce og Shopify og ente opp med å velge Shopify. For å få printen merchen sin brukte de Printful som driver med dropshipping. Dette alternativet muliggjør for ordre uten å måtte kjøpe inn varer på forhånd. Printful kan brukes til å printe et valgt design på alt fra kaffekopper til t-skjorter. Dette er noe jeg selv har interesse for å benytte ettersom deres “Dropshipping” alternativ er svært gunstig for en med lite tilgjengelig kapital. Det vil antageligvis påvirke shipping tiden noe.

OKRs from a development team's perspective – ZAFU LABS

OKR – Objective Key Results

Er et styringssett som brukes av en rekke av store bedrifter som Google, Twitter, VG, Spotify, Aribnb, Oracle og mange mange fler. OKR er et system for gjennomføring, og hviler på tanken om at gjennomføring i mange tilfeller er viktigere enn kunnskap. Objecitve skal beskrive hva man ønsker å oppnå. Ambisjonsnivå skal gjerne settes høyt slik at man har noe å jage etter. Key results skal beskrive hvordan du har tenkt til å gjøre det, altså nå målet. Hva er det som konkret må gjøres og oppnås for å nå det overordnede målet. Marius og Ola hadde som objektiv å “Tilegne sterk kompetanse på oppstart, lansering å drive en nettbutikk.”. Deres Key results var små enkle mål som til sammen ved fullførelse ville føre til at man kunne si at målet var nådd.

Oppmerksomhet

De startet med å fylle både Instagram og Facebook profilene. Dette for at besøkende skulle ha følelsen av at merke var fullkomment og godt i gang. Dette ble gjort før merchen i det hele tatt var lansert. De starten et nyhetsbrev med Mailchimp og lagde et velkomstbrev for de som registrerte E-mailen sin. Videre designet de forlatt handlekurv e-poster og nyhetsbrev. Dette førte ikke til voldsomme økninger men i og med at det ikke kostet noe var det helt klart et godt initiativ. Sammen med dette brukte de Bonjoro og lagde en personlig videohilsen til de som meldte seg på nyhetsbrev og de som kjøpte plagg fra nettbutikken. Denne videohilsenen er uvanlig og kan være et godt verktøy for å bli husket og skape WOM-effekt.

Lansering

På lanseringen la de ut innlegg på facebook-siden til bedriften med rabattkode for de som meldte seg på nyhets-brevet. I tillegg la de ut innlegg fra sine personlige kontoer på facebook og Instagram. De omsatte for 5142 NOK på lanseringsdagen og ut ifra Google Analytics kom de fleste besøkende Facebook. På andreplass var Instagram med ca 1/10 av antallet som kom fra Facebook. Det er mulig at deres nettverk er mer aktive på Facebook enn Instagram i og med at fordelingen var såpass ujevn, men dette viser at Facebook ikke er en aktør å utelukke i nærmeste fremtid.

The Fundamentals of Influencer Marketing

MER oppmerksomhet!

For å utvikle merket ytterligere og skape en slags autoritet samarbeidet de etter lansering med en influencer de kjente. De gjorde en liten Photoshoot og Influenceren la ut story med “Swipe opp” funksjon. Deretter la de ut annonser via Facebook Business Manager og oppnådde første salg etter 13,- brukt, men 177,- for salg nummer 2. I og med at de startet en nettbutikk med null erfaring og begrenset kapital er det viktig å utnytte de ressursene man har. De klarte å få gratis reklame på nettsiden Ehandel. På grunn av en bekjent fikk de også en liten annonse på Tacky.no som førte til 172 besøkende. Selv om disse ikke ble til salg umiddelbart skapte dette økt bevissthet om merket.

De fikk en ivrig kunde som kjøpte 3-4 plagg og ønsket å komme i samarbeid med merket deres. Personen hadde ikke mange følgere men ønsket å dele innhold med rabattkoder og lignende allikevel. Personen delte ut rabattkoder til vennene sine og dette førte til 4 salg kun fra denne rabattkoden. Rabattkoden ble gitt gjennom en UTM-lenke som muligjorde tracking spesifikt for denne lenken. Dataen kunne dermed gås gjennom i Google Analytics for å skille den fra den vanlige dataen.

Etter eksamenen

Da eksamen var lever startet Marius og Ola et AS. De ønsket da å rebrande merket for å øke kvaliteten. Ettersom kvaliteten skulle økes gikk de bort fra Dropshipping alternativet som ofte er noe som forbindes med oppstartsselskaper. De startet så en dialog med en fabrikk i Portugal. Dette er en prosess som tar tid og varene er ikke på plass helt enda. En økning i kvaliteten er nødvendig for å øke profittmulighetene. Dette er noe de har satt sentralt som mål ettersom de vil ha en grei inntektskilde ved siden av deres andre aktiviteter.

brisen. - Home | Facebook

Forretningsmodellen deres hadde en rekke fordeler og ulemper som ble nevnt. Det var enkelt å sette i gang med og krevde verken kunnskap eller ekspertise. Det krevde derimot å sette seg inn i programmer som Google analytics og Shopify, men dette er noe de fleste skal klare å beherske grunnleggende. Forretningsmodellen krevde ingen/lite investreringen spesielt på grunn av valget av dropshipping. Markedsføring var derimot sentralt og kan kreve kapital med mindre man har gode kontakter som kan erstatte enkelte nødvendigheter. Ulempene de nevnte var at de satt igjen med litt lavere profitt enn andre modeller. Dette fordi profitten til en viss grad ble appropiert av andre ledd. I tillegg var deres leverandør utenlandsk som førte til tillegg av toll og moms.

Målgrupper for sosiale medier

Hvem er hvor? og hvor mye er hvem hvor?

Jeg har laget en markedsføringplan for Tine og har fundert over hvilke målgrupper som holder til hvor. På sosiale medier kan man tenke seg at det er de unge som har størst aktivitet, noe som er sant i mange tilfeller. Men den eldre garden, helt opp til den syvende far i huset, er stadig mer aktive på sosiale medier.

https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/

Lenken over fører til undersøkelser gjort av “Pew Research Center”.

Facebook

Facebook demographics 2020

Her ser vi at selv aldersgruppen 65+ er godt representert på plattformen Facebook. En markedsføringskampanje vil derfor kunne benytte seg av Facebook som plattform for å nå både de yngre og de eldre. Økonomisk sett vil det kanskje være mest gunstig å bruke Facebook for å nå aldersgruppen 18-49 ettersom de er mest representert. Vi ser også at de er flest kvinner som bruker Facebook selv om forskjellen ikke er så stor at en kjønns-eksklusiv kampanje vil være hensiktsmessig.

Instagram

Instagram demographics 2020

På Instagram er alderdistribusjonen ganske annerledes. Under utforming av en markedsføringskampanje er denne distribusjonen såpass spredd at en spisset kampanje vil kunne være mer gunstig. En reklame med innhold som er spesielt rettet mot unge vil sannsynligvis ha mer suksess enn en generell en i dette tilfelle. Instagram lar også markedsførere velge hvilken aldersgruppe reklamen skal vises for. Dette åpner for ytterligere tiltak i retning skreddersydde markedsføringsløsninger til hver enkelt forbruker.

Snapchat

snapchat demographics 2020

Av de nevnte sosiale mediene har snapchat den mest ujevne aldersdistriubusjonen og den jevneste kjønnsdistribusjonen. Snapchat har en tilstrekkelig overflod av unge brukere til at de eldre i stor grad kan ignoreres under kampanjeutformingen.

Penger baby

I alle info-grafene over er årlige lønnsinntekter nevnt. Prosenten av folk som har en høyere inntekt er spesielt lav hos Snapchat. Dette skyldes sannsynligvis i stor grad den svært unge brukerbasen. Ettersom hovedmålet for de fleste bedrifter er å tjene penger kan det være interessant å ta utgangspunkt i lønnsinntekten på de forskjellige plattformene ved utforming av en plan. Basert på lønnsinntekter vil Facebook altså være den mest lukrative plattformen for markedsføringskampanjer, om lønnsinntekter fører til økt sannsynlighet for høyere forbruk.

Det er viktig å nevne at prosenten de oppgir ikke tar for seg hvor mange brukere plattformen har totalt. En mer ettertraktet form for data i vårt tilfelle ville vært gjennomsnittsinntekt per forbruker, kanskje også delt opp etter aldersgrupper for å se hvor mye penger gjennomsnittsbrukeren i hver enkelt aldersgruppe har på de forskjellige plattformene.

Markedsføringstiltak, Tine

Tine er aktøren vi valgte å ta for oss. Vi ønsker å utvikle vår kunnskap angående Tine i og med at de er en såpass innflytelsesrik aktør på det norske markedet. Tines forhold til FNs bærekraftsmål er beskrevet i et tidligere blogginnlegg noe som legger grunnlag til hvordan Tine opererer. Men i dette blogginnlegget skal vi fokusere på markedsføringstiltak som Tine har igangsatt for å påvirke holdninger og oppmerksomheten til kunder i henhold til bærekraftsmålene.

Norsk på 30 dager. For privatister og elever som tar norsk for vgs ...

Tine har alltid fokusert på følelsen av norsk nasjonalisme når de har produsert reklamer. Gjennom de fleste reklamene har Tine brukt mye av den norske naturen, dyrene, bøndene og andre elementer som knytter Tines produkter med nasjonalfølelsen. Dette er sannsynligvis gjort for å vise at Tine er en norsk aktør, og stolt av det. En aktør som fokusere på Norge og den norske kulturen. Gjennom de forskjellige reklamene så har ikke det vært noe særlig fokus på de forskjellige bærekraftsmålene, men reklamene hinter om at vi, det norske folket, skal ta vare på den vakre naturen vi ha. Reklamene rettes spesielt til to målgrupper, den ene målgruppen er bøndene. Det viser hvor hardt arbeid de gjør for den norske folket og hvor viktig at vi i Norge har bønder. Den andre målgruppen er alle oss andre som ikke er bønder, resten av de norske forbrukerne. Tines tidligere Reklamer viser oss hvor heldig vi er som har så vakker natur, og har ofte inkludert visuelle fremvisninger av Norges Skog, fossefall og grønne enger. Det virker som at budskapet i delene av reklamene som viser landbruket er vår avhengighet av de norske bøndene. De viser hvor heldig vi er som har hardt arbeidende bønder som gir oss mat på butikken og melk i glasset på morgenen.

TINE Handel

Gjennom reklamene er som sagt nasjonalfølelsen et gjennomgående tema. Bærekraftsmålene går derimot unevnt, selv om Tine har vist deres tilknytning til målene gjennom sitt nettsted. Tiltak har også blitt satt i gang som er i samsvar med målene i form av deres integrasjon av fornybart materiale i sine melkekartonger og annen emballasje.

Norsk reklame gjennom historien - Sofie Ødegård - Medium

Funker det?

For å vurdere hvor stor suksess deres markedsføring har hatt har vi spurt medelever og familiemedlemmer hvordan deres forhold til Tine var. Vi nevnte Tine og spurte hva slags assosiasjoner folk hadde til det. De vanligste svarene var “Natur”, “Mr. Melk”, “Kuer” og “Norsk”. Spesielt ved svarene “Natur” og “Norsk” kan vi si at deres markedsføringstiltak har vært vellykket med tanke på gjennomføring av det overordnede målet til reklamen. Det kan tenkes at dette er grunnen til at Tine har fortsatt med lignende temaer gjennom mange år. Å holde seg til det som funker er ofte den beste strategien så lenge man ikke kjører seg fast eller taper på publikums-tretthet.

Tines grønne fremtid

Bilderesultater for fns bærekraftsmål

Tine har selv skrevet en artikkel hvor de diskuterer det de mener er de viktigste av FNs bærekraftsmål i forhold til deres virksomhet. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og stoppe klimaendringen innen 2030. Målene virke ved å gi retning til land, bedrifter og samfunn. Ifølge Tines hjemmeside har de flere tiltak og aktiviteter som skal bidra både direkte og indirekte i veien mot bærekraftsmålene.

Bilderesultater for Tine bærekraft

BEKJEMP KLIMAENDRINGEN

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Tine bruker mye transport for å distribuere deres produkter til utsalgssteder. Denne transporten foregår ofte med trailere, båter og fly. Dette medfører et bidrag til utslipp av klimagasser som kan påvirke miljøet negativt. Et fokus på miljøvennlig transport er derfor et viktig tema innenfor dette målet for Tine. Det kreves også mye energi for å produsere produktene.

ANSTENDIG ARBEID TIL ALLE

Mål nummer 8 er anstendig arbeid og økonomisk vekst. Å sikre sysselsetting er relevant for å bekjempe ulikhet og sikre økonomisk vekst. Vi lever i en verden der mye av befolkningen sliter med å tjene nok penger til å oppfylle deres minimale levevilkår.  Det å skape arbeidsplasser av god kvalitet kan være utfordrende for mange land. Store bedrifter bidrar til økonomisk vekst, og i Norge er Tine en av disse. Tine er på 30. plass av bedrifter rangert etter omsetning. Tine har 5418 ansatte rundt omkring i hele Norge og hadde i 2019 en omsetning på 23 milliarder. Når Tines ansatte tjener penger går mange av disse pengene til bruk innen norsk handel som videre bidrar i den norske økonomien. Delmål 8.5 handler om å oppnå full og produktiv sysselsetting og er det mest relevante delmålet for Tine.

BÆREKRAFTIG FORBRUK

Ansvarlig forbruk og produksjon er mål nummer 12. Det defineres som å «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Bærekraftig forbruk handler ifølge FNs hjemmesider om å gjøre mer med mindre ressurser. På siden fortelles det om hvordan enkeltpersonen selv må ta tak for å kunne gjennomføre dette målet. Kampanjer fra selskaper kan bidra til å endre holdninger hos folk som videre kan knyttes til merkets image. Delmål 12.2 er å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser innen 2030. Trær er en viktig naturressurs som brukes til et bredt spekter av Tines produkter. Å maksimalisere utnyttelsen av bruken av denne ressursen er derfor spesielt relevant. Alle naturressurser som inngår i Tines transport vil også være svært relevant. Bærekraftig bruk av naturressurser innenfor transport er en tøff utfordring som noen har prøvd å løse med elektrisk drevet transport med ren energi. Tine begynte å innføre elektriske lastebiler allerede i 2016 noe som har vært et viktig bidrag for å effektivisere deres naturressurs-forbruk på transportfronten. Mål 12.3 er å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden. Her har Tine to ansvar: først å redusere svinn som forekommer i deres produksjons gjennom deres fabrikker og gårder, og så redusere svinn som forekommer gjennom deres sluttprodukter som har ankommet butikk eller kunde. Tine sier at de «-til enhver tid får mest mulig melk fra ku til butikk» og at spilt melk ikke bare er tapte inntekter og at den miljømessige siden deres også er viktig. Dette er en tydelig korrelasjon mellom delmålet og det Tine jobber mot. Delmål 12.5 er å betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Tines produkter er en stor bidragsyter når det kommer til emballasje. Produktene deres er både laget av plast og papp. !!!For Tine er det spesielt viktig å fokusere på fornybare emballasjer. Tine bruker ca. 29 000 tonn emballasjer årlig, der 77% er kartong og papp. Siden kvantiteten er såpass stor er det viktig for Tine å drive med innovative løsninger for å fornye og resirkulere emballasje. Tine har dette som mål for å bidra til bedre bærekraftighet, men dette hjelper også når det kommer til merkevarebygging. Tine har vist sin innovasjonsevne blant annet ved å ta i bruk en biobasert kork, og ble Europas første til å bruke en slik kork i 2013. Det gjør at 100% av emballasjen i disse produktene kan resirkuleres. I 2017 var 31 prosent av all drikkekartong solgt fra Tine med bioplast. Dette gjør at resirkulerings-potensialet øker og vil da påvirke hvordan Tine driver med fornybare produkter.

Bilderesultater for Tine bærekraft

Teslas bærekraftighet

Fns bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.”

Innovasjon og infrastruktur

Mål nummer 9 er Innovasjon og infrastruktur og omfatter innovativ teknologi i områder som energi og transport. Tesla er et selskap som ligger i fronten når det kommer til innovativ teknologi på transportløsninger med deres fokus på elektriske biler. En av de store utfordringene i transportbransjen er den begrensede ressursen olje. CO2 utslipp har blitt pekt på som en av de store truslene når det kommer til klimaendringer og innovasjon på denne fronten er derfor essensielt. Tesla har derfor valgt å fokusere på løsninger på dette problemet. Jo mer effektive elbil-løsningene blir jo mer bærekraftig kan vi dermed gjøre transportbransjen også på privatnivå.

Verden blir varmere

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Som beskrevet tidligere har olje og gass ofte blitt sett på som en av de store kjeltringene på dette området. Tesla har et rykte som en bærekraftig bedrift som har en positiv innvirkning på dette området.

Er tesla løsningen?

Om Tesla er en så bærekraftig bedrift som rykte tilsier er uklart. Teslas biler er drevet av elektrisitet. Dermed er miljøvennligheten til Teslas biler avhengig av hvor elektrisiteten kommer ifra. Om dette kommer fra kilder som kull, olje og gass vil det dermed ikke være miljøvennlig å kjøre en Tesla. Dermed er ikke rykte til Tesla som en fullstendig bærekraftig bedrift kanskje ikke helt fortjent. I de fleste tilfeller er det derimot bedre enn å kjøre en bil som er drevet 100% på olje og gass. Vi kan derfor si at Tesla er et steg i riktig retning selv om bærekraftighetsproblemet ikke er fullstendig løst.

Refleksjonsnotat

Dette kurset startet uforventet med en innføring av nye teknologier og fremtidsfokuserte forelesninger. Jeg var tidligere svært skeptisk til hvor stor innflytelse AI, AR og andre diskuterte emner ville komme til å få. Etter noen forelesninger ble jeg overbevist om at dette er viktigere enn det jeg før trodde. Jeg mener nå at dette er noe som burde vektlegges av de fleste unge folk. Jeg ble derimot overrasket ettersom jeg hadde søkt på linjen digital markedsføring og dermed kun forventet oppgaver og forelesninger rundt selve markedsføringen. Digital markedsføring er et såpass skiftende landskap med hurtige innovasjoner noe som gjør studering av enkelte metoder mindre nødvendig. Å heller få en forståelse for hva som vil bli aktuelt fremover gjorde meg derfor fornøyd etter jeg først følte at faget ikke var som jeg ønsket.

Blogginnleggene kom veldig overraskende på ettersom jeg aldri hadde skrevet en sånn type tekst før. Det var en blandingsfølelse ved opprettelsen av bloggen men mest spennende. Jeg likte at vi måtte starte en egen nettside og gjøre litt praktisk arbeid på egenhånd. Å skrive selve innleggene gikk langsommere enn forventet ettersom interessen for å skrive en slik type tekst ikke var der i en ellers travel hverdag. Det var dog veldig godt å bli presset til å gjøre fagrelatert arbeid tidlig i studietiden ettersom det ofte blir et overraskende bykst mot slutten av året.

Det jeg sitter igjen med er et overordnet bedret perspektiv på hvordan verden ser ut til å utvikle seg, og hva som kommer til å bli viktig fremover. Jeg tror at Norge som samfunn trenger flere med fremtidsfokusert kunnskap for å kunne bli med i kappløpet vi ikke vet helt hvor vil ende hen. Om samfunnet ikke holder følge i den globale sammenhengen så kan tilstanden i Norge forandres betraktelig. Det er også mulig at det ikke vil skje enormt mye fremover ettersom alt dette er spekulasjon. Min personlige mening er at jeg som student og fremtidig tilskudd til arbeidsstyrken, sitter igjen med et bedre perspektiv på hva jeg burde gjøre fremover, og hvor mitt fokus burde ligge.