How to Google

Hvis man søker opp noe på Google for man en hel haug med resultater. Hvordan kan man finne frem til den ene tingen man er ute etter?

Bruk anførselstegn for å finne et sitat

Om du sliter med å finne frem til noe som du allerede har kunnskap om et sitat fra kan du bruke denne metoden. Eksempel: “I have a dream”

Kolonsøk

Om du kun er interessert i et resultat fra en spesifikk nettside kan man bruke denne funksjonen. Alle nettsteder har ikke en velfungerende søkefunksjon og det kan da være vanskelig å finne frem til bestemte artikler eller lignende. Eksempel: Trump: VG.no

Bruk verktøy funksjonen!

Uten å bruke noen fancy søkeord kan man finjustere ønskede resultater ved å bruke verktøyfunksjonen. Da kan man justere etter språk, tid og nøyaktighet som vist under.

Digitalt arbeid

Blank page

Jeg jobber selv stadig digitalt for å finne frem stoff og utvikle nytt stoff til min klesbedrift. Samtidig bruker jeg Internett støtt for å finne materiale til skolerelaterte oppgaver som bloggen. Når jeg skal blogge begynner jeg først med å søke rundt på nettet etter tema for å få ideer til hva jeg kan gjøre. Deretter tar jeg med litt tid til å tenke over hvordan jeg vil utforme bloggen videre. Kanskje finner jeg en interessant artikkel som jeg kan ta utgangspunkt som snakker om noe jeg interesserer meg for. Andre ganger kan jeg starte å blogge uten å gjøre undersøkelse men bare skrive fra egen erfaring. Deretter finne relevante kilder og undersøke etter jeg allerede er i gang meg å skrive leserinnlegget.

Platforms

For å dele ting som interesserer meg utenom bloggen benytter jeg meg stadig av instagram. Der legger jeg ut artikler, sitater og andre ting som interesserer meg til mine følgere. Instagram er også en av tjenestene jeg bruker for å komme i kontakt med andre som har lyst til å drive samarbeid med min klesbedrift. Om samarbeide foregår innenfor skolerelaterte oppgaver benytter vi oss ofte av Google Docs for å kunne samkjøre skrivinge våres. En annen plattform jeg benytter meg av er Linkedin som er gjeldende for å finne frem til forretningspartnere. Der har jeg skap en profil på samme måte som på Instagram hvor folk har nødvendig informasjon tilgjengelig fra meg.

Business Model Canvas

Business Model Canvas er en modell skapt av Alexander Osterwalder. Modellen er laget for bruk i utviklingsfasen av nye bedrifter, eller analysering av eksisterende bedrifter.

Hva er nå denne modellen til?

En forretningsmodell skal forklare hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdi, økonomisk, sosial eller andre former for verdi. Den vanligste og kanskje enkleste måten å tenke på en forretningsmodell på er: Hvordan skal vi tjene penger?. Business Model Canvas består av 9 blokker: Verdiløfte; Hva er det vi tilbyr? Kanaler; Hvordan når vi kundene våres? Kunderelasjoner; Hvordan skal vi skape og håndtere kundeforhold? Kundesegmenter; Hvilke kundegrupper skal vi betjene? Ressurser; Hvilke ressurser trenger vi? Nøkkelaktiviteter; Hvilke aktiviteter må vi utføre? Samarbeidspartnere; Hvem skal vi samarbeide med? Inntektsstrøm; Hvilke inntekter har vi og fra hvor? Kostnader; Hvilke kostnader har vi og fra hvor?

Hvordan bruker man den?

Så hvordan fyller man ut denne modellen? Nedenfor er et eksempel med Spotify.

https://debdey.com/portfolio/identifying-the-spotify-business-model-user-research/

Etter man har fylt ut modellen bør man gjennomgå den utfylte modellen med bedriften og eventuelle samarbeidspartnere for å finne styrker og svakheter. Dermed vil det bli enklere å vite hva som er neste steg for bedriften, og hva som må til for å realisere bedriftens mål.

Her har du noen lenker til gode forklaringer på Business Model Canvas:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Blockchain

Vanskelig å forstå men mye diskutert

Blockchain er en kjede av “blokker” som inneholder informasjon. Når informasjonen i en blokk har blitt fastsatt er det svært vanskelig å forandre den. Hver blokk inneholder en “hash” som er en slags sikkerhetskode eller fingeravtrykk. Om informasjonen i en blokk forandres vil hashen også endres. Som sagt er blokkene i en kjede. Hver blokk inneholder også hashen til den forrige blokken i kjeden. Blokkjeden er tilgjengelig for alle brukere og i et såkalt peer to peer nettverk. Dette gjør det vanskelig for folk å endre informasjonen i en blokk uten noen får det med seg. Alle brukerne i nettverket kalles “noder” og for at en blokk skal bli aksepter må alle nodene i nettverket komme til en konsensus.

Hva er så poenget med denne teknologien?

Denne teknologien kan bli brukt til alt som innebærer sikring av informasjon og beskyttelse mot forfalskning. Det kan også bli brukt til å lage valutaer som for eksempel Bitcoin. I Norge er kontanter brukt spesielt lite og med årene blir det brukt stadig mindre. Kontanter er essensielt for å unngå sporing dersom man ønsker å ligge under myndighetenes radar. Dette er gjerne tilkoblet kriminelle handlinger. Blockchainteknlogogien og kryptovalutaer vil kunne ta over rollen til kontanter her i Norge i nærmeste fremtid, og den har sannsynligvis allerede gjort det på enkelte områder.

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

Filterbobla

Hva er en filterboble?

Alle ønsker en god og flytende intetnettopplevelse. For å gjøre nettopplevelsen mer brukertilpasset gjør algoritmene til diverse sosiale nettsteder at man blir vist mer av det man har vist interesse for. Dette kan være bra ettersom man kan finne mer av det man liker, men dette utelater eksponering for nye ting. Man vil ofte ikke høre på ting man er uenige i, men heller ting man er enige i. Med disse algoritmene kan det oppstå filterbobler der man kun blir eksponert for folk, innlegg og annet innhold med samme meninger man har selv. Innhold som viser andre perspektiver blir derfor holdt borte. Dersom dette pågår over tid kan man bli mer og mer overbevist om at man har rett og at siden man er på er den riktige. Den andre motstridende siden vil tenke det samme ettersom de kun har blitt eksponert for sitt synspunkt. Dette skaper polarisering og konflikt ettersom man ikke lenger “møtes på midten”.

Politikk og polarisering

Hvordan påvirker dette politikk? Som sagt fører filterboblen til polarisering. Dette er svært synlig i det politiske landskapet i USA. Politikken der er fra et utenforstående perspektiv svært svart hvit med 2 sterke sider med satte meninger. I stedet for nyanserte standpunkter er det blitt vanlig med å velge en av de to sidene, de liberale eller de konservative, for å så påta alle synspunktene som følger med disse stillingene. Med filterboblen fører dette til at de liberale kun ser liberalt, og de konservative kun ser konservativt innhold. Om endringer ikke blir gjort for å motvirke dette kan det føre til økende skilnader i det politiske landskapet og dermed økt konflikt.

https://www.techopedia.com/definition/28556/filter-bubble

Grailed

Grailed er en plattform hvor man kan selge og kjøpe brukte klær for privatpersoner. Grailed fungerer som en internasjonal handelsside for alle som er interessert i mote. Brukerne kan ta bilder av klærne de ønsker og selge, så legge ut bildene sammen med en ønsket pris. Man kan komme med bud på klærne eller kjøpe for den første prisen. Grailed gjør det enklere å finne brukte klær som er av kvalitet ved å samle alle som driver salg av brukte klær på en side. Videre kurerer deres arbeidere et utvalg av de beste klærne, samtidig som de viser deg klær den tror du vil like basert på deres algoritme.

Jo flere brukere grailed får, jo bedre vil tjenesten være for alle. Grailed satser derfor på å øke verdien på deres bedrift gjennom nettverkseffekten. Mye av verdien til grailed ligger i å redusere forbrukernes transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader refererer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller.tjeneste. Ved å kurere klesalternativene og vise frem brukte klær av stor variasjon blir det enklere å finne frem til noe man liker.

Bilderesultat for Grailed

AI

https://www.wired.com/story/ai-not-kill-job-change-it/

Kunstig intelligens er et svært relevant samtaleemne om dagen. Vi hadde i dag en samtale i klassen om hvilke jobber som kommer til å trues, og i hvilken grad. Dette fikk meg til å undre over hvilke retninger jeg selv burde ta når det kommer til utdanning og valg av yrke. Det hadde vært ekstremt kjipt om min fremtidige jobb blir overtatt av AI som utfører jobben bedre enn meg på alle fronter. Jeg hadde allerede en følelse om at jeg vil drive med kreativt arbeid fremover. AI vil ha muligheten til å erstatte noen former for dette også men jeg tror at det overordnet er en god retning selv med mangel på spesifikasjon innenfor kreativitet. 

Klesbedriften jeg driver går ut på håndmalte klær og er såkaldte “1 of 1s”. Det vil si at hvert klesplagg er unikt. Dette er et område som mest sannsynlig ikke vil bli kvelt av AI i den nærmeste fremtiden selv om selv dette på sikt vil kunne bli overtatt av AI. I vår første forelesning var det flere folk som nevnte at profesjoner som er basert på behovet for menneskelig kontakt og kommunikasjon er relativt sikre i AI sammenheng. Om essensen til et menneske og følelsen av å dele og kommunisere med andre mennesker kan erstattes av AI er jeg usikker på.

I Filmen “Her” utforsker de dette temaet og hovedpersonen blir forelsket i AI som kun er tilgjengelig via lyd fra elektroniske enheter. Slik det er fremvist i den filmen virker ikke så usannsynlig men jeg tror alt avhenger av om mennesker har noe spesielt og uerstattelig, som forbinder oss. Om denne “essensen” finnes og ikke kan repliseres vil vel det vel alltid være et behov for slaget vårt.

Lykke til menneskerasen -Sløg

Anbefaler alle å se “Her” og “Ex Machina” (Tema: AI)

Bilderesultater for Ex machina'

DIG2103

Første innlegg!

http://www.krokan.com/arne/

Første forelesning er overstått og førsteinntrykket av faget er veldig positivt. Faget virker fremtidsfokusert og lærerne selv forteller at deres mål ikke er å fylle oss med informasjon som de besitter selv. Vi skal heller benytte oss av praktiske oppgaver og øvelser for å opparbeide nyttig kunnskap. Jeg blir selv motivert til å grave dypere etter praktisk informasjon som jeg kan benytte til å utvikle min egen klesbedrift. Det betyr at jeg gjennom hele dette semesteret vil kunne applisere den nye kunnskapen.