SLØG

Hvordan vi startet SLØG og slogshit.no

Først og fremst startet det høsten 2019 hvor jeg begynte å designe håndmalte klær. Jeg kjøpte inn en hel masse T-skjorter, bukser og gensere og begynte å designe på et bilderedigeringsprogram kalt Gimp. Deretter begynte jeg lage stensiler for å virkeliggjøre designene. Det var mye vanskeligere enn jeg først forestilte meg men mange likte resultatet som ble delt via Instagram. Ettersom fjerde semester på studiet begynte var det på tide å starte en nettside hvor disse klærne kunne bli solgt. Før hadde alt foregått via Instagram og betalinger samt kommunikasjon ble gjort direkte. Vi lære om forskjellige måter man kan designe nettbutikker i en forelesning hvor vi gikk gjennom blant annet Shopify. Vi endte derimot med å gå for nettsideløsnigen til Bigcartel. Vi designet en logo som vi plasserte som et repeterende bakgrunnsbilde og la til kontaktinformasjon for bedriften.

Når det kom til betalingsløsning ble alt dette enkelt opprettet gjennom Bigcartel uten noe krav om koding eller tilpasning fra vår side. Elementer kan enkelt flyttes på om ønskelig men alt er innenfor et visst rammeverk ettersom siden ikke er laget fra bunnen av.

SLØG is the word

For å spre ordet om det nyoppstartede merket benyttet jeg meg av mitt nettverk som delte link til instagramsiden via historier og innlegg på sine profiler. Etter noen dager hadde jeg over hundre følgere og herfra startet en mer organisk vekst som kom blant annet av videre deling av innlegg som folk hadde interesse av. Det ble delt mellom 1 og 2 innlegg i uken de første 2 månedene.

Den første og største utfordringen i starten av Sløg var mangel på kapital. For de nødvendige materialene og verktøyene krevdes det en stor sum penger og stipendet holdt ikke helt til. Dermed fikk vi hjelp av familie og venner når det kom til å låne nødvendige materialer og en del økonomisk støtte. En annen utfordring var all tiden som krevdes for å produsere håndlagde produkter. Et plagg tar opp mot 12 timer å lage fra design til ferdig produkt. Når disse produseres som «one of one» altså unike hver gang, blir dette en enormt tidskrevende prosess. Dermed ble prisingen også lagt ganske høy.

Responsen var derimot så god at dette fortsatte i noen måneder.

Burnout

Etter noen måneder med hardt arbeid var jeg utslitt og tom for motivasjon og inspirasjon til å holde på i det samme tempoet. Da startet samarbeidet med Victor og tanken om en blanding av håndlagde og masseproduserbare produkter. Ideen var å legge ut noen produkter med et unikt design som ikke var «one of ones». Altså plagg som lages mer enn et av. Da blir produkter mindre unikt men planen var fremdeles å lage et begrenset antall for å beholde noe av særpreget til klesplagget. Dette er basert på det menneskelige behovet om å ha noe som ikke alle andre har.

Digital strategi

stratos (hær) + agein (å lede)

Strategi er en betegnelse som først ble brukt for å beskrive militære operasjonsplaner. Strategi kan beskrives som en plan for hvordan man skal nå et mål. Altså hva er det som skal gjøres, og hvordan skal det gjøres. Strategi blir nå ofte knyttet opp mot bedrifter, hva deres mål er, og hva planen deres er for å oppnå økonomisk vekst. En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene man tar i bruk for å nå målet sitt. Et eksempel er markedføringsinitiativer som gjøres via digitale plattformer som google, Instagram og Facebook. Her er det gjerne knyttet opp mot en markedsføringsplan. En god digital strategi starter med en god grunnleggende forståelse av konkurransen på området og prediksjoner for fremtidig utvikling.

Vi vil med en digital strategi prøve å gjennomføre de mest effektive tiltakene, spesielt med tanke på ressursbruk. For å kunne gjøre dette er det nødvendig at vi er i stand til å måle hva slags resultater tiltakene våres har. En god måte å gjøre dette på er å bruke verktøy som Google Analytics for å identifisere ulike faktorer og årsakssammenhenger. Igjennom denne prosessen burde man hele veien se hvordan tiltakene man gjør påvirker omstendighetene for å så forbedre disse tiltakene.

Vi kan bruke Centric Digitals rammeverk for å definere hva en digital strategi burde innholde. (https://centricdigital.com/resources/digital-strategy/)

  • People: En digital strategi avhenger av de kombinerte ferdighetene til teamet. Det starter altså ikke i skyen men med personene og deres håndfaste evner.
  • Process: Definer tydlig og håndfast akkurat hva humankapitalen skal gjøre, hvordan de skal benytte deres ferdigheter og jobbe sammen for å skape en fullkommen strategi.
  • Platform: Etter Målene, personene og prosessene er på plass kan vi vurdere de ulike plattformene som behøves. «-Technology is the tool, not the driver.» Plattformene avhenger av bedriftens mål og kan inkludere dataanalysesystemer, servere, AI og mer.
  • Products: Når plattformen har blitt identifisert vil produktene som står for den digitale strategien bli identifisert. Det kan inkludere apper, klær og interaktive nettsider.
  • Channels: Når man har de digitale produktene blir spørsmålet hvordan disse produktene skal nå ut til forbrukerne. Hva slags kanaler vil best virke for å levere produktene til vår målgruppe? Dette kan være blant annet sosiale medier, nettsider og email og bør sammenfalle med målgruppens lokasjon.
  • Experience: Det er viktig å jage og opprettholde en tydelig visjon for vår ønskede brukeropplevelse. Finn ut om merkets visuelle komponenter er konsitent med det overordnede ønskede budskapet. Er merkets stemme autentisk? Vekkes det en positiv følelse hos forbruker ved referanse til merket?
  • Customers: Til syvende og sist handler alt om mennesker, både de som kjøper produktene, de som er oppmerksomhet på merket, og alle de ansatte. «An effective digital transformation also streamlines the experience of your employees, your vendors and suppliers, your partners and stakeholders.» Treff ALLE!

Hva slags digitale tiltak man tar avhenger i stor grad av bransjen, konkurranseforholdet og målgruppen. For en aktør som selger klær til ungdom vil de mest effektive tiltakene være annerledes fra en aktør som selger hagemøbler. Om man er aktøren som selger klær til ungdom vil man gjerne benytte seg av plattformer som unge er mest aktive på som Instagram, snapchat og youtube. Om man skal lage en digital strategi for å selge hagemøbler vil det derimot være andre plattformer som kan være mer attraktive. Da kan det være lurt å benytte seg av annonsering via for eksempel Facebook.

Disse varierende valgene beskrevet ovenfor er basert på en antagelse av hvilke plattformer som vil være mest effektive i en digital strategi. Når man gjøre slike antagelser er det spesielt viktig å kunne måle effektiviteten til tiltakene for å bekrefte antagelsene vi har. Selv om man har basert antagelsene på generell statistikk av markedet og målgruppene, er det ikke sikkert at tiltakene vil oppnå maksimal ytelse. Her kommer analyse av data inn og vi ser på hvordan tiltakene vi har gjort har endret verdiene vi måler. La oss si at vi har drevet en markedsføringskampanje på Instagram og Youtube for klær til ungdom. Vi ønsker å finne ut hva slags konversjonsrate disse plattformene har, for å vite hvordan vi skal allokere våre ressurser. Ved å benytte oss av funksjoner fra Google Analytics kan vi se hvor mange av de som kom til vår nettbutikk gjennom hver av plattformene. Vi kan også se hvem av brukerne som endte opp med å kjøpe produkter. La oss si at 300 personer kom til nettbutikken gjennom annonsene fra hver av plattformene mellom 1. og 30. Mai, og at vi brukte lik mengde ressurser på begge plattformene. 100 av disse kom fra Youtube og 200 kom fra Instagram. Av de som kom fra Instagram var det 4 personer som endte opp med å kjøpe et produkt, imens 15 av de som kom fra Youtube endte opp med å kjøpe et produkt. Konversjonsraten fra Youtube var altså betydelig høyere. Basert på denne analysen kan man velge å øke ressursene brukt på Youtube-kampanjer ettersom det har vist seg at brukerne her i større grad var villig til å kjøpe produkter. Om man velger å allokere mer ressurser til Instagram-annonsering er basert på denne analysen mindre effektivt om salg er målet. Om oppmerksomhet er målet er derimot Instagram mer effektivt.

It's Complicated (more than most people can understand)

Sluttord

Digital strategi kan høres komplisert ut men det følger noen grunnprinsipper. Vit hva du vil gjøre, vit hvorfor, prøv deg frem, analyser resultatene og forbedre strategien ytterligere. Strategi er som livet; det er komplekst og man kan ikke følge en formel hele veien, man må være tilpasningsdyktig og lære både av tapene og seirene. Så lenge man tør å stirre virkeligheten i hvitøyet har man en god sjanse til å lykkes.