Nettbutikk på 30 dager

Et sammendrag av historien til Marius Schafferer og Ola Olsen

Begynnelsen

Marius og Ola satt i samme situasjon som årets DIG2103 elever og hadde i oppgave å starte en nettbutikk. De startet med en god innstilling og var klar for å gyve løs på noe de ikke hadde noe kunnskap om.

Det første forslaget deres var å lage merch til merket deres “Brisen”. Tankegangen bak dette var å selge noe som de selv kunne tenke seg å bruke. De hadde ingen erfaring med grafisk design men klarte å utforme en brukbar logo til merket sitt.

How It Works - Printful Order Cycle | Printful

Det tekniske

De hadde valget mellom Woo Commerce og Shopify og ente opp med å velge Shopify. For å få printen merchen sin brukte de Printful som driver med dropshipping. Dette alternativet muliggjør for ordre uten å måtte kjøpe inn varer på forhånd. Printful kan brukes til å printe et valgt design på alt fra kaffekopper til t-skjorter. Dette er noe jeg selv har interesse for å benytte ettersom deres “Dropshipping” alternativ er svært gunstig for en med lite tilgjengelig kapital. Det vil antageligvis påvirke shipping tiden noe.

OKRs from a development team's perspective – ZAFU LABS

OKR – Objective Key Results

Er et styringssett som brukes av en rekke av store bedrifter som Google, Twitter, VG, Spotify, Aribnb, Oracle og mange mange fler. OKR er et system for gjennomføring, og hviler på tanken om at gjennomføring i mange tilfeller er viktigere enn kunnskap. Objecitve skal beskrive hva man ønsker å oppnå. Ambisjonsnivå skal gjerne settes høyt slik at man har noe å jage etter. Key results skal beskrive hvordan du har tenkt til å gjøre det, altså nå målet. Hva er det som konkret må gjøres og oppnås for å nå det overordnede målet. Marius og Ola hadde som objektiv å “Tilegne sterk kompetanse på oppstart, lansering å drive en nettbutikk.”. Deres Key results var små enkle mål som til sammen ved fullførelse ville føre til at man kunne si at målet var nådd.

Oppmerksomhet

De startet med å fylle både Instagram og Facebook profilene. Dette for at besøkende skulle ha følelsen av at merke var fullkomment og godt i gang. Dette ble gjort før merchen i det hele tatt var lansert. De starten et nyhetsbrev med Mailchimp og lagde et velkomstbrev for de som registrerte E-mailen sin. Videre designet de forlatt handlekurv e-poster og nyhetsbrev. Dette førte ikke til voldsomme økninger men i og med at det ikke kostet noe var det helt klart et godt initiativ. Sammen med dette brukte de Bonjoro og lagde en personlig videohilsen til de som meldte seg på nyhetsbrev og de som kjøpte plagg fra nettbutikken. Denne videohilsenen er uvanlig og kan være et godt verktøy for å bli husket og skape WOM-effekt.

Lansering

På lanseringen la de ut innlegg på facebook-siden til bedriften med rabattkode for de som meldte seg på nyhets-brevet. I tillegg la de ut innlegg fra sine personlige kontoer på facebook og Instagram. De omsatte for 5142 NOK på lanseringsdagen og ut ifra Google Analytics kom de fleste besøkende Facebook. På andreplass var Instagram med ca 1/10 av antallet som kom fra Facebook. Det er mulig at deres nettverk er mer aktive på Facebook enn Instagram i og med at fordelingen var såpass ujevn, men dette viser at Facebook ikke er en aktør å utelukke i nærmeste fremtid.

The Fundamentals of Influencer Marketing

MER oppmerksomhet!

For å utvikle merket ytterligere og skape en slags autoritet samarbeidet de etter lansering med en influencer de kjente. De gjorde en liten Photoshoot og Influenceren la ut story med “Swipe opp” funksjon. Deretter la de ut annonser via Facebook Business Manager og oppnådde første salg etter 13,- brukt, men 177,- for salg nummer 2. I og med at de startet en nettbutikk med null erfaring og begrenset kapital er det viktig å utnytte de ressursene man har. De klarte å få gratis reklame på nettsiden Ehandel. På grunn av en bekjent fikk de også en liten annonse på Tacky.no som førte til 172 besøkende. Selv om disse ikke ble til salg umiddelbart skapte dette økt bevissthet om merket.

De fikk en ivrig kunde som kjøpte 3-4 plagg og ønsket å komme i samarbeid med merket deres. Personen hadde ikke mange følgere men ønsket å dele innhold med rabattkoder og lignende allikevel. Personen delte ut rabattkoder til vennene sine og dette førte til 4 salg kun fra denne rabattkoden. Rabattkoden ble gitt gjennom en UTM-lenke som muligjorde tracking spesifikt for denne lenken. Dataen kunne dermed gås gjennom i Google Analytics for å skille den fra den vanlige dataen.

Etter eksamenen

Da eksamen var lever startet Marius og Ola et AS. De ønsket da å rebrande merket for å øke kvaliteten. Ettersom kvaliteten skulle økes gikk de bort fra Dropshipping alternativet som ofte er noe som forbindes med oppstartsselskaper. De startet så en dialog med en fabrikk i Portugal. Dette er en prosess som tar tid og varene er ikke på plass helt enda. En økning i kvaliteten er nødvendig for å øke profittmulighetene. Dette er noe de har satt sentralt som mål ettersom de vil ha en grei inntektskilde ved siden av deres andre aktiviteter.

brisen. - Home | Facebook

Forretningsmodellen deres hadde en rekke fordeler og ulemper som ble nevnt. Det var enkelt å sette i gang med og krevde verken kunnskap eller ekspertise. Det krevde derimot å sette seg inn i programmer som Google analytics og Shopify, men dette er noe de fleste skal klare å beherske grunnleggende. Forretningsmodellen krevde ingen/lite investreringen spesielt på grunn av valget av dropshipping. Markedsføring var derimot sentralt og kan kreve kapital med mindre man har gode kontakter som kan erstatte enkelte nødvendigheter. Ulempene de nevnte var at de satt igjen med litt lavere profitt enn andre modeller. Dette fordi profitten til en viss grad ble appropiert av andre ledd. I tillegg var deres leverandør utenlandsk som førte til tillegg av toll og moms.

Målgrupper for sosiale medier

Hvem er hvor? og hvor mye er hvem hvor?

Jeg har laget en markedsføringplan for Tine og har fundert over hvilke målgrupper som holder til hvor. På sosiale medier kan man tenke seg at det er de unge som har størst aktivitet, noe som er sant i mange tilfeller. Men den eldre garden, helt opp til den syvende far i huset, er stadig mer aktive på sosiale medier.

https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/

Lenken over fører til undersøkelser gjort av “Pew Research Center”.

Facebook

Facebook demographics 2020

Her ser vi at selv aldersgruppen 65+ er godt representert på plattformen Facebook. En markedsføringskampanje vil derfor kunne benytte seg av Facebook som plattform for å nå både de yngre og de eldre. Økonomisk sett vil det kanskje være mest gunstig å bruke Facebook for å nå aldersgruppen 18-49 ettersom de er mest representert. Vi ser også at de er flest kvinner som bruker Facebook selv om forskjellen ikke er så stor at en kjønns-eksklusiv kampanje vil være hensiktsmessig.

Instagram

Instagram demographics 2020

På Instagram er alderdistribusjonen ganske annerledes. Under utforming av en markedsføringskampanje er denne distribusjonen såpass spredd at en spisset kampanje vil kunne være mer gunstig. En reklame med innhold som er spesielt rettet mot unge vil sannsynligvis ha mer suksess enn en generell en i dette tilfelle. Instagram lar også markedsførere velge hvilken aldersgruppe reklamen skal vises for. Dette åpner for ytterligere tiltak i retning skreddersydde markedsføringsløsninger til hver enkelt forbruker.

Snapchat

snapchat demographics 2020

Av de nevnte sosiale mediene har snapchat den mest ujevne aldersdistriubusjonen og den jevneste kjønnsdistribusjonen. Snapchat har en tilstrekkelig overflod av unge brukere til at de eldre i stor grad kan ignoreres under kampanjeutformingen.

Penger baby

I alle info-grafene over er årlige lønnsinntekter nevnt. Prosenten av folk som har en høyere inntekt er spesielt lav hos Snapchat. Dette skyldes sannsynligvis i stor grad den svært unge brukerbasen. Ettersom hovedmålet for de fleste bedrifter er å tjene penger kan det være interessant å ta utgangspunkt i lønnsinntekten på de forskjellige plattformene ved utforming av en plan. Basert på lønnsinntekter vil Facebook altså være den mest lukrative plattformen for markedsføringskampanjer, om lønnsinntekter fører til økt sannsynlighet for høyere forbruk.

Det er viktig å nevne at prosenten de oppgir ikke tar for seg hvor mange brukere plattformen har totalt. En mer ettertraktet form for data i vårt tilfelle ville vært gjennomsnittsinntekt per forbruker, kanskje også delt opp etter aldersgrupper for å se hvor mye penger gjennomsnittsbrukeren i hver enkelt aldersgruppe har på de forskjellige plattformene.

Markedsføringstiltak, Tine

Tine er aktøren vi valgte å ta for oss. Vi ønsker å utvikle vår kunnskap angående Tine i og med at de er en såpass innflytelsesrik aktør på det norske markedet. Tines forhold til FNs bærekraftsmål er beskrevet i et tidligere blogginnlegg noe som legger grunnlag til hvordan Tine opererer. Men i dette blogginnlegget skal vi fokusere på markedsføringstiltak som Tine har igangsatt for å påvirke holdninger og oppmerksomheten til kunder i henhold til bærekraftsmålene.

Norsk på 30 dager. For privatister og elever som tar norsk for vgs ...

Tine har alltid fokusert på følelsen av norsk nasjonalisme når de har produsert reklamer. Gjennom de fleste reklamene har Tine brukt mye av den norske naturen, dyrene, bøndene og andre elementer som knytter Tines produkter med nasjonalfølelsen. Dette er sannsynligvis gjort for å vise at Tine er en norsk aktør, og stolt av det. En aktør som fokusere på Norge og den norske kulturen. Gjennom de forskjellige reklamene så har ikke det vært noe særlig fokus på de forskjellige bærekraftsmålene, men reklamene hinter om at vi, det norske folket, skal ta vare på den vakre naturen vi ha. Reklamene rettes spesielt til to målgrupper, den ene målgruppen er bøndene. Det viser hvor hardt arbeid de gjør for den norske folket og hvor viktig at vi i Norge har bønder. Den andre målgruppen er alle oss andre som ikke er bønder, resten av de norske forbrukerne. Tines tidligere Reklamer viser oss hvor heldig vi er som har så vakker natur, og har ofte inkludert visuelle fremvisninger av Norges Skog, fossefall og grønne enger. Det virker som at budskapet i delene av reklamene som viser landbruket er vår avhengighet av de norske bøndene. De viser hvor heldig vi er som har hardt arbeidende bønder som gir oss mat på butikken og melk i glasset på morgenen.

TINE Handel

Gjennom reklamene er som sagt nasjonalfølelsen et gjennomgående tema. Bærekraftsmålene går derimot unevnt, selv om Tine har vist deres tilknytning til målene gjennom sitt nettsted. Tiltak har også blitt satt i gang som er i samsvar med målene i form av deres integrasjon av fornybart materiale i sine melkekartonger og annen emballasje.

Norsk reklame gjennom historien - Sofie Ødegård - Medium

Funker det?

For å vurdere hvor stor suksess deres markedsføring har hatt har vi spurt medelever og familiemedlemmer hvordan deres forhold til Tine var. Vi nevnte Tine og spurte hva slags assosiasjoner folk hadde til det. De vanligste svarene var “Natur”, “Mr. Melk”, “Kuer” og “Norsk”. Spesielt ved svarene “Natur” og “Norsk” kan vi si at deres markedsføringstiltak har vært vellykket med tanke på gjennomføring av det overordnede målet til reklamen. Det kan tenkes at dette er grunnen til at Tine har fortsatt med lignende temaer gjennom mange år. Å holde seg til det som funker er ofte den beste strategien så lenge man ikke kjører seg fast eller taper på publikums-tretthet.