Teslas bærekraftighet

Fns bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.”

Innovasjon og infrastruktur

Mål nummer 9 er Innovasjon og infrastruktur og omfatter innovativ teknologi i områder som energi og transport. Tesla er et selskap som ligger i fronten når det kommer til innovativ teknologi på transportløsninger med deres fokus på elektriske biler. En av de store utfordringene i transportbransjen er den begrensede ressursen olje. CO2 utslipp har blitt pekt på som en av de store truslene når det kommer til klimaendringer og innovasjon på denne fronten er derfor essensielt. Tesla har derfor valgt å fokusere på løsninger på dette problemet. Jo mer effektive elbil-løsningene blir jo mer bærekraftig kan vi dermed gjøre transportbransjen også på privatnivå.

Verden blir varmere

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Som beskrevet tidligere har olje og gass ofte blitt sett på som en av de store kjeltringene på dette området. Tesla har et rykte som en bærekraftig bedrift som har en positiv innvirkning på dette området.

Er tesla løsningen?

Om Tesla er en så bærekraftig bedrift som rykte tilsier er uklart. Teslas biler er drevet av elektrisitet. Dermed er miljøvennligheten til Teslas biler avhengig av hvor elektrisiteten kommer ifra. Om dette kommer fra kilder som kull, olje og gass vil det dermed ikke være miljøvennlig å kjøre en Tesla. Dermed er ikke rykte til Tesla som en fullstendig bærekraftig bedrift kanskje ikke helt fortjent. I de fleste tilfeller er det derimot bedre enn å kjøre en bil som er drevet 100% på olje og gass. Vi kan derfor si at Tesla er et steg i riktig retning selv om bærekraftighetsproblemet ikke er fullstendig løst.

Refleksjonsnotat

Dette kurset startet uforventet med en innføring av nye teknologier og fremtidsfokuserte forelesninger. Jeg var tidligere svært skeptisk til hvor stor innflytelse AI, AR og andre diskuterte emner ville komme til å få. Etter noen forelesninger ble jeg overbevist om at dette er viktigere enn det jeg før trodde. Jeg mener nå at dette er noe som burde vektlegges av de fleste unge folk. Jeg ble derimot overrasket ettersom jeg hadde søkt på linjen digital markedsføring og dermed kun forventet oppgaver og forelesninger rundt selve markedsføringen. Digital markedsføring er et såpass skiftende landskap med hurtige innovasjoner noe som gjør studering av enkelte metoder mindre nødvendig. Å heller få en forståelse for hva som vil bli aktuelt fremover gjorde meg derfor fornøyd etter jeg først følte at faget ikke var som jeg ønsket.

Blogginnleggene kom veldig overraskende på ettersom jeg aldri hadde skrevet en sånn type tekst før. Det var en blandingsfølelse ved opprettelsen av bloggen men mest spennende. Jeg likte at vi måtte starte en egen nettside og gjøre litt praktisk arbeid på egenhånd. Å skrive selve innleggene gikk langsommere enn forventet ettersom interessen for å skrive en slik type tekst ikke var der i en ellers travel hverdag. Det var dog veldig godt å bli presset til å gjøre fagrelatert arbeid tidlig i studietiden ettersom det ofte blir et overraskende bykst mot slutten av året.

Det jeg sitter igjen med er et overordnet bedret perspektiv på hvordan verden ser ut til å utvikle seg, og hva som kommer til å bli viktig fremover. Jeg tror at Norge som samfunn trenger flere med fremtidsfokusert kunnskap for å kunne bli med i kappløpet vi ikke vet helt hvor vil ende hen. Om samfunnet ikke holder følge i den globale sammenhengen så kan tilstanden i Norge forandres betraktelig. Det er også mulig at det ikke vil skje enormt mye fremover ettersom alt dette er spekulasjon. Min personlige mening er at jeg som student og fremtidig tilskudd til arbeidsstyrken, sitter igjen med et bedre perspektiv på hva jeg burde gjøre fremover, og hvor mitt fokus burde ligge.

How to Google

Hvis man søker opp noe på Google for man en hel haug med resultater. Hvordan kan man finne frem til den ene tingen man er ute etter?

Bruk anførselstegn for å finne et sitat

Om du sliter med å finne frem til noe som du allerede har kunnskap om et sitat fra kan du bruke denne metoden. Eksempel: “I have a dream”

Kolonsøk

Om du kun er interessert i et resultat fra en spesifikk nettside kan man bruke denne funksjonen. Alle nettsteder har ikke en velfungerende søkefunksjon og det kan da være vanskelig å finne frem til bestemte artikler eller lignende. Eksempel: Trump: VG.no

Bruk verktøy funksjonen!

Uten å bruke noen fancy søkeord kan man finjustere ønskede resultater ved å bruke verktøyfunksjonen. Da kan man justere etter språk, tid og nøyaktighet som vist under.

Digitalt arbeid

Blank page

Jeg jobber selv stadig digitalt for å finne frem stoff og utvikle nytt stoff til min klesbedrift. Samtidig bruker jeg Internett støtt for å finne materiale til skolerelaterte oppgaver som bloggen. Når jeg skal blogge begynner jeg først med å søke rundt på nettet etter tema for å få ideer til hva jeg kan gjøre. Deretter tar jeg med litt tid til å tenke over hvordan jeg vil utforme bloggen videre. Kanskje finner jeg en interessant artikkel som jeg kan ta utgangspunkt som snakker om noe jeg interesserer meg for. Andre ganger kan jeg starte å blogge uten å gjøre undersøkelse men bare skrive fra egen erfaring. Deretter finne relevante kilder og undersøke etter jeg allerede er i gang meg å skrive leserinnlegget.

Platforms

For å dele ting som interesserer meg utenom bloggen benytter jeg meg stadig av instagram. Der legger jeg ut artikler, sitater og andre ting som interesserer meg til mine følgere. Instagram er også en av tjenestene jeg bruker for å komme i kontakt med andre som har lyst til å drive samarbeid med min klesbedrift. Om samarbeide foregår innenfor skolerelaterte oppgaver benytter vi oss ofte av Google Docs for å kunne samkjøre skrivinge våres. En annen plattform jeg benytter meg av er Linkedin som er gjeldende for å finne frem til forretningspartnere. Der har jeg skap en profil på samme måte som på Instagram hvor folk har nødvendig informasjon tilgjengelig fra meg.